Personligt Mentorskap och Affärsutveckling

Hur många gånger har du funderat på... Har jag tagit rätt beslut?
Mentorskap och Affärsutveckling av din E-handel

Hur har du tänk det här? Vilka mål har du uppsatt? Vart vill du hamna med din verksamhet om 3 eller 5 år? Det är mycket att tänka igenom och det behövs alltid en plan för att lyckas. Vill du leva i nuet och harva i allt, eller vill du utveckla ditt företag och leda det framåt? Jag kan hjälp dig hitta rätt väg och nå dina uppsatta mål. Jag har stark tilltro till långvariga affärsrelationer. Siktet är alltid att bygga en relation som ger långvarigt förtroende. En relation du som kund känner dig trygg med och du vet vi kan din verksamhet utan och innan. I allt från teknik till din strategi för framtiden kan vi köra resan till framgång tillsammans. Oberoende av vilken typ av tjänst du vill ha kommer jag att ställa “besvärliga” frågor. Allt för att klargöra ditt mål och om målet kan vara rätt väg att gå. Jag kommer också att fungera som en projektledare för de tekniska projekten. Största fällan för en beställare av tekniska tjänster är att specifikationen missuppfattas av teknikern. Min uppgift är att förstå och “översätta” dina behov så teknikern förstår vad du vill ha för utvecklingsarbeten i Prestashop eller Magneto.

Att vara e-handlare är ensamt arbete många gånger

Att vara e-handlare är bland de ensammaste arbeten man kan tänka sig. Många startar upp småskaligt utan anställda och utan egentliga kunskaper om e-handel. Många får kanske lite stöttning och support från sin närmaste familj, men de egentliga kunskaper som behövs för att ta rätt beslut finns inte där. Är man hård kan man säga att det är alldeles för enkelt starta en webbhandel idag, men allt för svårt för de flesta att lyckas. Man tecknar på ett avtal om en hyrshop, och upptäcker sedan de stora kostnaderna som tillkommer vid minsta lilla förändring man vill göra utöver standarden. Detta upptäcker de flesta efter de dragit igång, köpt på sig lager. Så oavsett om du är i tankarna på att starta handel online, är en rätt nykläckt e-handlare eller har varit med ett tag i gamet och driver en “större” shop, behöver man någon med erfarenhet att dryfta funderingar med. Att inte ha det kostar ofta mer när man försöker re-searcha själv och kanske inte kan analysera den information man får fram på rätt sätt. Med 10 år bakom mig med e-handel både i Sverige och internationellt, med både import och export och med erfarenhet av alla fetsmällar man åkt på och rest sig upp och kört på ännu hårdare med den erfarenheten. Ingen kan lyckas utan att misslyckas någon gång. Men ändå är det dumt att sitta och uppfinna hjulet själv hela tiden. Så, slösa inte tid och pengar. Låt mig hjälpa dig vid de tillfällen du behöver! Mentorskap betyder inte att jag sitter och gör ditt jobb. Mentorskap betyder mer jag ställer de korrekta frågorna för att få fram dina mål och vad vi behöver göra för att ta de rätta besluten och att du ska lyckas med din affärsverksamhet.

Här är några av många grejor jag kan hjälpa dig med:
  • Teknik och projektledning av förbättring och utveckling av din e-handelsplats
  • Konkurrentanalys och strategi för din marknadsföring och försäljning
  • Sätta upp både kortsiktiga och långsiktiga mål för framgång
  • Bollplank för avtal och överenskommelser du ska göra med leverantörer
  • Effektivisera din dagliga drift för att spara arbetstid och hindra tidsödande grejer äter upp din tid.